Frimodiga barn!

Förra veckan fick barnen i grupper bilder (bildserier) att berätta om oförberett. Målet var att beskriva sin egen bild så bra att övriga elever förstod i vilken ordning bilderna skulle komma. Efteråt fick man skriva om bildserien med sin jobbarkompis. De var fantastiskt duktiga.

IMG_0304.JPG